Cadrul Legal

Cadrul legal naţional

Hotărîrea Guvernului nr. 607 din 28.06.1999, cu privire la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică "Intehagro" al Ministerului Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare;

Ordinul MAIA nr.101 din 30.04.2013, cu privire la Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul Tehnicii Agricole”;

Ordinul MAIA nr. 244 din 09.11.2006, cu privire la aprobarea Regulamentului "Cu privire la modul de atestare şi conferire a calificării persoanelor ce posedă profesia de tractorist şi de eliberare acestora a certificatului de conducere a tractoarelor şi altor maşini agricole autopropulsate şi maşini rutiere";Layout by Victor Diacon