Informaţie utilă

Crearea SIA Registrul digital agricol (RDA) este realizat în maniera sistemului de tip business intelligence, informația se extrage din toate sistemele informaționale agricole și relevante domeniului de aplicare, se procesează analitic și se propune beneficiarului.

Interacțiunea  RDA  cu alte sisteme informaționale şi registre va fi condiționată de elaborarea acestora, după cum urmează:

 1. Registrul terenurilor agricole;
 2. Registrul semințelor și materialului săditor;
 3. Registrul culturilor multianuale;
 4. Registrul de Stat privind Importul și Comercializarea Produselor de Uz Fitosanitar și Fertilizanți;
 5. Registrul tehnicii agricole;
 6. Registrul de Stat al animalelor;
 7. Registrul genealogic al animalelor;
 8. Registrul apicol;
 9. Registrul producătorilor și procesatorilor produselor de origine animală;
 10. Registrul producătorilor și procesatorilor produselor de origine vegetală;
 11. Registrul medicamentelor de uz veterinar;
 12. Registrul alcoolului;
 13. Registrul certificatelor de depozit al cerealelor;
 14. Registrul rezervei agricole de stat;
 15. SIA Trasabilitatea produselor de uz fitosanitar și fertilizanților;
 16. SIA Controlul respectării principiului trasabilității produselor de uz fitosanitar și fertilizanților;
 17. SIA Inspecții și control fitosanitar (control import - export, control intern)
 18. SIA Managementul laboratorului fitosanitar și reziduri pesticide;
 19. SIA Managementul omologare produse fitosanitare;
 20. SIA Alerta fitosanitară;
 21. SIA Trasabilitatea alimentelor;
 22. SIA Etichetarea produselor agricole (cărnii);
 23. SIA Inspecţii si control al produselor alcoolice;
 24. SIA Management import/export produselor agricole (IMPEX);
 25. SIA Paşaportizarea animalelor de companie;
 26. SIA Managementul laboratorului (animal, alimente) si reziduuri;
 27. SIA Managementul supravegherii sanitar veterinare;
 28. SIA Alerta SARBTA;
 29. SIA Inspecții și control sanitar veterinar, trasabilitate;
 30. SIA Control operaţiuni financiare MAIA;
 31. SIA EFABIS;
 32. SIA Selecție, reproducere, identificare și trasabilitate resurselor genetice;
 33. SIA SITA; 
 34. SIA Gestiunea mijloacelor de identificare;
 35. SIA Gestiunea plăților AIPA;
 36. SIA Control AIPA;
 37. SIA Management dosarelor aplicanţilor la subvenţionare AIPA;
 38. SIA cadastrul agricol;
 39. SIA geoinformaţional al calităţii solurilor;
 40. SIA Cadastrul vitivinicol;
 41. SIA AGIS(Agricultural Geo-referenced Information System);
 42. SIA Gestiunea actelor normative;
 43. SIA Marketing agricol;
 44. SIA Bursa Agricolă;
 45. SIA Audit intern MAIA;
 46. SIA Monitorizare a politicilor publice;
 47. SIA Plan de dezvoltare strategică;
 48. SIA Gestiunea cadrelor pentru agricultură;
 49. SIA Administrarea patrimoniului agricol de stat.

 

Scopuri:

RDA se constituie în scopul:

 1. asigurării  managementului documentar al procesului de înregistrare şi identificare, inclusiv al procesului de autorizare a activității agenților economici din agricultură;
 2. prestării de servicii on-line pentru agenții economici – comandare, eliberare certificate, informații, acte normative, utile activității;
 3. integrării RDA cu registrele şi sistemele existente în sectorul agroindustrial  necesare dezvoltării logice şi procedurale a sistemului şi nevoilor beneficiarului;
 4. furnizării de date direcțiilor de elaborare politici în domeniu, cît și utilizarea datelor în procesul de subvenționare a sectoarelor din agricultură;
 5. evidenţei centralizate unice a subiecţilor în agricultură în conformitate cu standardele internaţionale.
 6. asigurării autorităţilor administraţiei publice cu informaţii complete şi veridice privind subiecţii în agricultură, 
 7. furnizării organelor de drept şi autorităţilor cu funcţii de control a informaţiilor complete şi veridice, pentru a le acorda asistenţa necesară în asigurarea legalităţii şi ordinii de drept;
 8. modernizării serviciilor publice prin digitalizare şi prin reingineria proceselor operaţionale. Cetăţenii şi mediul de afaceri vor putea accesa mai uşor informaţiile şi serviciile electronice oferite de autorităţile administraţiei publice centrale prin portalul guvernamental unic; 
 9. eficientizării guvernării prin asigurarea interoperabilităţii sistemelor TI, precum şi prin consolidarea şi reutilizarea resurselor TI. Instituţiile publice vor depăşi izolarea departamentală şi vor opera şi interacţiona pe o platformă tehnologică comună. Cetăţenii vor oferi autorităţilor publice datele personale doar o singură dată, iar instituţiile publice vor reutiliza aceste date pentru prestarea serviciilor.

 

Beneficii:

 1. Date despre fermieri, gospodării agricole, agenții economici care desfășoară diferite activități de creștere a animalelor de producție, producere si procesare a produselor de origine animală şi vegetală;
 2. Date specifice de legalizare a activității acestora – autorizări de activitate, certificări, etc.
 3. Date despre amplasarea exploatațiilor de producție şi procesare;
 4. Date cu caracter informativ metodologic pentru agenții economici;
 5. Servicii online de obținere a documentelor, certificări autorizări;
 6. Integrări cu registrele şi sistemele participanți ai lanțului informațional;
 7. Date statistice şi analize informaţionale utilizatorilor autorizaţi ai sistemului.Layout by Victor Diacon