Cadrul legal

  1. Legea nr. 33-XVI din 24.02.2006 privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale;
  2. Hotărîrea Guvernului nr. 1285 din 07.11.2006 cu privire la implementarea Legii nr.33-XVI din 24 februarie 2006 privind depozitarea cerealelor și regimul certificatelor de depozit pentru cereale;
  3. Ordinul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare  nr. 176 din 20 iunie 2006 cu privire la aprobarea funcțiilor „Registrului certificatelor de depozit pentru cereale”;
  4. Ordinul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare  nr. 29 din 21 februarie 2007 cu privire la susținerea activității „Registrului certificatelor de depozit pentru cereale”.Layout by Victor Diacon