Despre CIA

Î.S. „Centrul Informațional Agricol” a fost creat în baza Hotărîrii Guvernului nr. 638 din 29.08.2012, cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat, prin fuzionarea cu un șir de întreprinderi:

  • Întreprinderea de Stat „Registrul Animalelor”;
  • Întreprinderea de Stat „Centrul Republican de Informaţie şi Calcul pentru Colectarea şi Prelucrarea Cerealelor” și
  • Întreprinderea de Stat „Întreprinderea Ştiinţifico-Tehnologică „Agroindsistem”, ca rezultat, la data de 20 februarie.

Întreprinderea de Stat „Centrul Informaţional Agricol” (în continuare - CIA) este agentul economic independent cu drepturi de persoană juridică, subordonată Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul agro-industrial, de coordonarea activităţilor de implementare a principiului e-Agricultură şi de consolidarea și integrarea resursei informaționale agricole la resursa informațională a statului.

Principalele genuri de activitate ale Întreprinderii sunt:

a)      Administrarea sistemelor informaționale;

b)      Înregistrarea de stat a animalelor;

c)       Prelucrarea și gestiunea datelor;

d)      Întreținerea și repararea mașinilor de birou și a tehnicii de calcul;

e)      Consultații în domeniul de calcul (hardware);

f)       Consultații și material auxiliare privind înzestrarea cu programe  (software);

g)      Hostarea și întreținerea paginilor web;

h)      Prestarea serviciilor în domeniul TI;

i)        Realizarea de programe și consultanță în domeniul dat;

j)        Activități de poștă electronica.

CIA reprezintă Operatorul Naţional Unic al tuturor sistemelor informaţionale din agricultură, care asigură jurnalizarea, veridicitatea și interconexiunea datelor din domeniul dat.

Sarcinile de bază ale Centrului Informaţional Agricol includ:

- realizarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 710 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) prin intermediul implementării principiului e-Agricultură;

- implementarea principiului „Ghișeul unic” prin asigurarea infrastructurii comune, care consolidează sistemele informaționale în e-Agricultură și acțiunile în asigurarea acesteia, formînd resursa informațională agricolă ce va fi integrată la resursa informațională a statului;

- stocarea şi menţinerea tuturor sistemelor informaţionale din sectorul agro-industrial;Layout by Victor Diacon