Contacte: Oficiul Central Î.S. „Centrul Informațional Agricol”

bd. Cuza-Vodă, 5/1 Chişinău,
MD 2060, Republica Moldova
IBAN: MD35ML000000002251328279

Telefon: +373 22 22-71-17
Email: info@cia.md
Centrul de apel: +373 22 50 20 20
Orele de lucru: de luni pînă vineri, 8:00-17:00.

  Denumirea funcțiilor  Prenumele, Numele  Telefon E-mail 
Administrația
  Director Andrei Timuș 022227117 andrei.timus@cia.md 
  Director adjunct TI Constantin Brînză 067435070 constantin.brinza@cia.md
  Contabil-șef Olga Capatina 067435007 olga.capatina@cia.md
  Specialist securitate Vasile Ignat 067435027 vasile.ignat@cia.md
Anticamera
  Secretar referent Veronica Dutca 022227117 info@cia.md
Directia Management Sisteme Informatice
  Manager sisteme informatice Olenev Victor 067435050 victor.olenev@cia.md
  Manager sisteme informatice Sofia Pîrău 067405410 sofia.pirau@cia.md
  Analist principal sisteme informatice Victoria Iorga 067435010  victoria.iorga@cia.md
  Analist coordonator sisteme informatice Steliana Șpac 067435006 steliana.spac@cia.md
  Specialist principal în analiză date Angela Mnogodetnâi 067435071 angela.mnogodetnai@cia.md 
Direcția juridică
  Șef direcție  Ion Munteanu 067435040 ion.munteanu@cia.md
  Serviciul consultanta in domeniul agroalimentar
  Șef serviciu Victoria Mardari 022210610 ica.mardari@gmail.com
  Serviciul consultanta in domeniul sanitar-veterinar
  Șef serviciu Victor Nartea 022502020  
  Serviciul personal
  Specialist principal in resurse umane Angela Pereu 067435025 hr@cia.md
  Inginer securitatea și sănătatea în muncă Vasile Rusu 067435037 vasile.rusu@cia.md
Contabilitate și finanțe
  Economist principal Anastasia Rusu 067435035 anastasia.rusu@cia.md
  Contabil principal Cristina Vodă 067435016 cristina.voda@cia.md
  Contabil coordonator Tatiana Ilieșov 067435016 taitiana.ilieșov@cia.md
Direcția Administrarea Sistemelor Informaționale și a tehnicii de calcul
  Șef direcție Victor Diacon 067435048 victor.diacon@cia.md
  Inginer-programator sisteme informaționale și rețelistică Vitalie Plotnic 067435048 vitalie.plotnic@cia.md
  Inginer coordonator exploatarea tehnicii de calcul Artur Mudrea 067379108 artur.mudrea@cia.md
Serviciul logistică și producere
  Consultant în logistică Maria Pleșca 067435062  maria.plesca@cia.md
  Operator producere mijloace de identificare Nicolae Braghin 022429786 nicolae.braghin@cia.md
Serviciul dezvoltare si instruire
  Instructor formator in tehnologii informationale Roman Mihailov 067435069 roman.mihailov@cia.md
Centrul de Apel
  Operator principal Veronica Dutca 067435015 veronica.dutca@cia.mdLayout by Victor Diacon