Evenimente

INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a combustibilului prin cererea ofertelor de prețuri

05 ianuarie 2018 | Postat de: Victor Diacon

Acest anunț este întocmit de către Grupul de lucru pentru achiziții publice al ÎS CIA în scopul achiziționării produselor petroliere (benzină Premium-95) pentru acoperirea necesităților anuale.

  1. Denumirea autorității contractante: Î.S. „Centrul Informațional Agricol”
  2. IDNO: 1007600021070
  3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de prețuri
  4. Obiectul achiziției: Achiziționarea benzinei.
  5. Cod CPV: 09132000-3

Data limită a prezentării ofertelor este luni, 15.01.2018, ora 10:00.

În acest context, sunt invitați operatorii economici pentru depunerea ofertelor de preț, la sediul Î.S. „Centrul Informațional Agricol”, mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă 5/1, et.3, biroul 10.

Atașat: invitația, format PDFLayout by Victor Diacon