Evenimente

A fost aprobată decizia Guvernului privind politica de subvenționare a agricultorilor pentru următorii 5 ani

17 mai 2017 | Postat de: Victor Diacon

Domeniile de sprijin financiar au fost racordate la prevederile Legii cu privire la principiile subvenţionării în agricultură, necesitatea realizării obiectivelor de guvernare asumate în cadrul Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018 şi a altor documente de politici strategice din sector, ce vizează eficientizarea procesului de acordare a subvenţiilor în agricultură prin direcţionarea acestora spre domenii cu un potenţial de producţie cu valoare adăugată înaltă şi pentru a spori productivitatea agriculturii şi competitivitatea producţiei agricole.

Mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anul 2017 constituie 900 mil. lei, inclusiv 231, 0 mil. lei din contul Programului ENPARD Moldova - Suport pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.

Sursele fondului vor fi valorificate conform măsurilor de sprijin aprobate și vor facilita susținerea modernizării sectorului agroindustrial și dezvoltării rurale prin realiza următoarele obiective:

  • Creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial prin restructurare şi modernizare;
  • Asigurarea gestionării durabile a resurselor;
  • Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural și în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole.

Proiectul regulamentului de subvenționare a fost îmbunătățit astfel că:

  • regulamentul este valabil pentru 5 ani (2017-2021);
  • prevede implementarea unui sistem nou de monitorizare a rezonabilității costurilor investițiilor;
  • alocarea subvenţiilor în cuantumuri majorate (tineri fermieri, femei fermier, achiziționarea de bunuri de la producătorii autohtoni);
  • mărimea subvenţiilor nu vor depăşi 50% din costul investiţiilor;
  • are la bază un plan de afaceri prin care să demonstreze eficiența proiectului realizat;

Examinarea cererilor de acordare a subvenţiilor se va realiza de către Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA), conform proceselor stipulate în Regulamentul de subvenționare.

În termen de 5 zile din data aprobării deciziei de acordare a subvenției, AIPA va perfecta și înainta spre executare ordinele de plată către Trezoreria de Stat. Plata subvenției se va efectua în ordinea depunerii ordinelor de plată la Trezoreria de Stat.

Sursa: MAIALayout by Victor Diacon