Evenimente

INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri

19 ianuarie 2017 | Postat de: Victor Diacon

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de proiectare și programare a Sistemului Informațional Automatizat „Managementul eliberării certificatelor fitosanitare”.

  1. Denumirea autorităţii contractante: Î.S. „Centrul Informațional Agricol”
  2. IDNO: 1007600021070
  3. Tip procedură achiziție: cererea ofertelor de prețuri
  4. Obiectul achiziției: achiziționarea lucrărilor de proiectare și programare a Sistemul Informațional Automatizat „Managementul eliberării certificatelor fitosanitare”.   
  5. Cod CPV: 48000000-8

Atasat:

Invitatie     Caiet de SarciniLayout by Victor Diacon